Dekanens bud på fremtiden

Af Dekan Per Holten Andersen, Det Biovidenskabelige Fakultet, 2008

 

Det multifunktionelle jordbrug vil blive vigtigere og vigtigere, og den udvikling, der gennem industrialiseringen har ført til mindre og mindre uberørt natur, vil på mange måder kunne reverseres. Det vil sige, at vi i fremtiden, hvor fødevareproduktion og landbrug kan flyttes væk fra jorden, vil have større uberørte arealer til rekreation. Det betyder også, at en multifunktionel forvaltning af det åbne landskab vil have endnu mere fokus end i dag.

Inden for fødevareområdet vil udviklingen i forhold til sundhed og gastronomi fortsætte. Fokus på sund mad er kommet for at blive og ligeledes efterspørgselen på mad, der kan byde på oplevelser. Den miljøskadelige del af kødproduktionen må nok opgive en del af sit marked til fordel for mere bæredygtige fødevarer fx bioteknologisk producerede fødevarer. 

Veterinærområdet vil i fremtiden fortsat varetage nogenlunde de samme opgaver, som i dag, men vil i 2058 have en meget bredere berøringsflade. På Det Biovidenskabelige Fakultet har man de sidste år efterstræbt en integreret tilgang til forskning i både dyr og menneskers sundhed en tilgang som bliver mere og mere aktuel, og hvor der er meget at hente. Det traditionelle fokus på sundhed hos husdyr og kæledyr vil dermed i fremtiden afløses af et mere helhedsorienteret tankesæt, hvor dyr som modeller for menneskers sundhed vil spille en afgørende rolle.  

Helhedsorienteret er også et stikord for, hvordan universitetsverdenen vil fremstå om 50 år. Behovet for tværfaglig tænkning vil eksplodere, og universiteterne vil være en langt mere integreret del af samfundet, end de er i dag. Ikke dermed sagt, at der ikke vil være plads til den frie forskning den vil altid fylde en vigtig funktion.