8. juli 2019

Fødevareforskningen i Danmark startede på Frederiksberg

Ny TV-serie:

I Danmark begynder fødevarevidenskabens historie med etableringen af Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole på Frederiksberg i 1858. Her bliver der ansat nogle folk, som via forskning, formidling og uddannelse hjælper landbruget med at bane vejen for et kæmpe eksporteventyr af smør og bacon.

Foto: Københavns Universitetsbibliotek, Frederiksberg

Se de fire afsnit af Fødevarevidenskabens historie her:

På TV2/Lorry

Eller på Københavns Universitets videoportal:

Fødevarevidenskabens historie 1 – Revolutionen fra Frederiksberg

Fødevarevidenskabens historie 2 – Revolutionen fra Frederiksberg

Fødevarevidenskabens historie 3 – Gyldent øl med himmelsk gær-drys

Fødevarevidenskabens historie 4 – Vi overlevede på rugbrødet

En af de helt centrale personer i denne udvikling var Niels Johannes Fjord, som man kan kalde for Fødevarevidenskabens Nils Bohr. Fjord var enormt energisk og fik sin egen forsøgsstation, hvor han sammen med kolleger fra Landbohøjskolen (nu Københavns Universitet) udviklede geniale løsninger på problemer, der fik en stor betydning for Danmarks økonomi og var med til at skabe grundlaget for velfærdssamfundet. Fjords forskning blev utrolig vigtig, da Danmark på grund af stor international konkurrence på kornmarkedet stod overfor faldende priser og en gennemgribende omlægning af landbruget var nødvendig. Smør og bacon blev det nye guld for landets eksportindtægter. Spørgsmålet er, om vi i dag – ligesom i industrialiseringens og fødevarevidenskabens barndom – står overfor en radikal omlægning af fødevareproduktionen?

Udfordringer med klimaet, FN’s verdensmål for bæredygtighed og ikke mindst et folkekrav, som især kommer fra de unge, sætter et stort spørgsmålstegn ved vores nuværende fødevareproduktion. Måske står vi på tærsklen af en ny revolution, hvor det er os, der skal komme med løsninger til på en gang at brødføde en stigende befolkning og samtidig gøre det bæredygtigt!

Hør også om, hvordan man bryggede øl med gærkrans i gamle dage uden at vide, hvad det egentlig var der skete, når man puttede kransen i øllet. Bliv klog på øl-syge, råfrugt samt de nyeste trends med fx ældet øl. Øl med ”solsmag” lyder poetisk, men ifølge forsker Henrik Siegumfeldt er det bestemt ikke noget man ønsker sig.

Vært i programmerne er professor i fødevarekemi Leif Skibsted fra Institut for Fødevarevidenskab (KU FOOD) ved Københavns Universitet der tager os med rundt i fødevarevidenskabens fortid og trækker tråde helt frem til i dag