1773


 

Veterinærskolen
Veterinærskolen    Kvægpest i Danmark