Om at kildehenvise og citere

En kildehenvisning kaldes også for en reference, en litteraturhenvisning, en citation m.m.. Kilderne kan være tekster, billeder, videoer, statistik, data, interviews osv.

Hvad enten det er et citat, en forfatters ord omskrevet med egne ord (en parafrase) eller et referat, skal du kildehenvise, så den der læser til enhver tid kan genfinde de kilder, du har brugt og hermed kan finde ud af på hvilken baggrund du har lavet dine konklusioner.

En kildehenvisning i din tekst består af to dele:

 1. Teksthenvisning som skrives i teksten med nogle oplysninger om kilden, du bruger f.eks. forfatter og årstal. Henvisningen peger/linker hen til  litteraturlisten, som indeholder uddybende oplysninger om kilden.
 2. Litteraturliste med uddybende oplysninger om teksthenvisningen, så at læseren er i stand til at finde kilden.  Litteraturlisten indeholder normalt kun de kilder, du har henvist til i teksten. Det kan ske, at der desuden ønskes en fuldkommen liste med al den litteratur, du har fundet og læst i forbindelse med en opgave eller et projekt. Det kaldes for en bibliografi.

Eksempler på kildehenvisninger:

Der er to gennemgående standarder eller 'stilarter' for kildehenvisninger med et utal af variationer:

 1. Forfatter-årstal (f.eks. Harvard)
 2. Numerisk (f.eks. Vancouver).

Sørg for:

 • Hvis du skriver opgave, så check med din vejleder hvilke krav, der er til udformningen.
 • Hvis du skriver en artikel til et tidsskrift, check author-guidelines på tidsskriftets hjemmeside.
 • Vær præcis og konsekvent med hvordan du kildehenviser, så der ikke er nogen tvivl, om hvordan henvisningen skal læses.
 • Følg kun et regelsæt

Hvorfor kildehenvise?

 • For at læseren kan vide, hvor du har dine oplysninger fra og for at læseren har mulighed for at finde og checke de kilder, du har anvendt.
 • For at kreditere ophavsmanden hvis værk du har trukket på
 • For at undgå at blive beskyldt for at plagiere;  Basalt betyder plagiering at bruge en andens tekst som sin egen uden at lave præcise kildehenvisninger.  
 • For at du selv er i stand til at finde informationen igen.

Hvordan kildehenvise?

Hvad enten du citerer, parafraserer eller refererer skal du kildehenvise.

Et citat er en nøjagtig gengivelse af forfatterens ord. Der er flere måder at markere et citat på.

 1. Ved et kort citat d.v.s. max 3 linjer anføres citatet med anførselstegn + teksthenvisning i parantes.
 2. Ved et længere citat indrykkes teksten + teksthenvisning i parentes til sidst.

Du skal også kildehenvise, når du parafraserer. En parafrase en omformulering af en anden forfatters tekst. D.v.s. en bearbejdelse af andres tanker og ideer med egne ord. Se nærmere i webtutorialen stopplagiat.nu for korrekt parafrasering!

Uddybende litteratur om emnet:

Pears, R. & Shields, G. (2010) Cite them right: the essential referencing guide. 8th edn. Basingstoke: Palgrave Macmillan (Palgrave study skills). Opstilling i biblioteket A70 CITA.

I den seneste engelske udgave af bogen Styrk projektarbejdet  "Group-projects in a problem-orientered setting" (Dahl et al, 2012, pp 153-171)  indgår nogle meget nyttige afsnit om kildehenvisninger, for dig som er studerende:

Dahl, A., Dich, T., Hansen, T. & Olsen, V. (2012). Group-projects in a problem-orientered setting. Transl. by Charles Woolen. Denmark: Biofolia.

Harvard Referencing - Electronic Sources, som The Learning Centre, The University of New South Wales har udgivet på deres website, giver en god oversigt over, hvordan du kildehenviser til elektroniske kilder.