Om Københavns Universitetsbibliotek (KUB)

KUB er oprettet efter aftale mellem Københavns Universitet (KU) og Det Kgl. Bibliotek (KB). Den består dels af Københavns Universitetsbibliotek, som er en del af Det Kgl. Bibliotek, dels af de fakultets- og institutbiblioteker, som KU selv driver.

Formål
I henhold til aftalen mellem KU og KB har KUB følgende formål:

Formålet med etableringen af KUB er dels at skabe en hensigtsmæssig organisatorisk ramme om den biblioteksmæssige udvikling, der skal foregå i de næste årtier, dels at sikre den optimale udnyttelse af de ressourcer, der samlet anvendes på biblioteks- og informationsservice til Københavns Universitet, både i forhold til universitetets forskere, undervisere og studerende og i forhold til Københavns Universitets og Det Kongelige Biblioteks generelle samfundsmæssige forpligtelser.

Med hensyn til den biblioteksmæssige udvikling ønsker Københavns Universitet og Det Kongelige Bibliotek/Københavns Universitetsbibliotek i fællesskab at fokusere på:

  • elektroniske videnressourcer og avancerede systemer til søgning og levering af videnressourcer
  • vejlednings- og betjeningsfunktioner på brugernes betingelser, indlejrede i de fysiske og elektroniske miljøer, hvor brugerne bevæger sig
  • dynamisk udvikling af bibliotekerne som studie- og læringsmiljøer og videncentre i samklang med universitetets samlede satsning på dette område
  • effektiv udnyttelse af biblioteksressourcer gennem højt koordineret materialevalg (bøger, tidsskrifter m.v.) og materialeforvaltning
  • konsolidering og maksimal IT-basering af back-office processer, herunder på nationalt plan, hvor det er hensigtsmæssigt (f.eks. licensforvaltning)
  • etablering af et fagligt netværk mellem biblioteksmedarbejdere, der betjener KU, og fremme af fælles kompetenceudvikling samt videndeling
  • koordinering med KU-forvaltningsenheder, der varetager beslægtede funktioner
  • eventuelt - og efter særlig aftale med vedkommende dekan - andre funktioner, der går ud over den traditionelle afgrænsning af biblioteksvirksomhed, men som ligger i naturlig forlængelse af denne.