Brug biblioteket


Oversigt over biblioteker
Alle campus- og institutbiblioteker under Københavns Universitetsbibliotek

Studie- og læsepladser
Hvor kan du sidde 

Kurser
Oversigt over alle kurser, som vi tilbyder

Wi-Fi
Trådløs adgang på bibliotekerne.

Søg og find
Kom i gang med at finde litteraturen.

Fagsider
Din faglige indgang til studiet

Book en informationsspecialist
Hvis du er gået i stå med opgaven og behøver vejledning til at komme videre

Kopi/print/skan
Se mulighederne på de forskellige biblioteker. 

Fjernadgang
Adgang hjemmefra - eller andre steder udenfor campus

Lån og aflevering
Brug af biblioteket i praksis.

Datalab
Særlige software-facilitering, workshops og andre tilbud.

Reglement
Brug biblioteket - hvad må og kan du.

Spørg biblioteket
Tvivl og spørgsmål til biblioteket generelt