Kildekritik

At tænke kildekritisk er en væsentlig del af akademisk læsning og skrivning.
Nedenfor finder du en ganske kort opsummering af 4 nøglekriterier til vurdering af kilder.

Du kan finde meget mere uddybende information i denne online præsentation:
Rundt om kilderne: en introduktion kildekritik og kildehenvisninger for BA veterinærstuderende. Selvom eksemplerne er fra veterinærområdet, vil du som Science studerende også kunne få gavn af den eller dele af den.

Ganske kort om kildekritik:

1. Find  ud af hvilke typer informationskilder du har brug for i forhold til din problemstilling f.eks. artikler, lovgivning, statistik, opslagsværker. 

2. Find ud af om det er en primære eller sekundære kilder. De to typer af litteraturkilder har forskellige opgaver og anvendes på forskellig vis. Det er derfor vigtigt, at  du kan identificere dem. 

Primære kilder; i primære kilder finder du ny og ikke før publiceret information. For eksempel artikler, forskningsrapporter, doktordisputatser m. fl.

Sekundære kilder; henviser (tit) til de primære kilder og skaber oversigt. Skaber ikke ny original viden. For eksempel review- eller oversigts-artikler, lærebøger, leksika m. fl.

Se oversigt over primære og sekundære kilder

3. Forhold dig kritisk til kilden og stil altid spørgsmål til den. Du kan bruge de 4 kriterier Troværdighed, Objektivitet, Præcision og Relevans (egnethed) til objektivt at vurdere kilden med: 

Troværdighed

Hvem er forfatteren?

Undersøg:
Uddannelse
Tilhørsforhold
Position
Kontaktoplysninger
Er det inden for eget forskningsfelt forfatteren udtaler sig
Hvilken kildetype?
Undersøg
primær/sekundær/ fagfællebedømt
Hvor er kilden publiceret?
Undersøg
Anerkendt forlag
Hvis internetkilde, hvem står bag
Hvis tidsskrift, undersøg om det er et anerkendt tidsskrift

Objektivitet

Hvad er hensigten med kilden?
Undersøg:
Vil forfatteren overbevise eller informere?
Er informationen omfattende, saglig og bliver alle sider af sagen bliver berørt?
Er informationen ensidig?
Er den i konflikt med andre tidligere anerkendte kilder
Er den videnskabelig kontrollerbar og fagfællebdømt?
Er der interessekonflikter?

Undersøg
Forfatterens tilknytningsforhold og hvem der har sponsoreret forskningen

Præcision

Er kilden opdateret, omfattende, detaljeret og præcis?
Undersøg

hvornår kilden blev publiceret?
og revideret (særligt hvis bøger eller websites)?
Er  argumentationen saglig og konsistent, detaljeret og nøjagtig?
Er der kildehenvisninger, som viser at forfatteren har forsket i emnet?
Kan informationen bekræftes i andre kilder?

Relevans/egnethed

Er kilden relevant i forhold til dit informationsbehov og din opgave?
Undersøg
Hvilket emneområde dækker kilden, check f.eks. Titel og abstract hvis videnskabelig publikation.?
Hvilken kildetype f.eks. videnskabelig publikation eller en nyhedsartikel ?
Er det fagfolk eller ikke fagfolk, der er ophav til kilden ?
For hvem er kilden skrevet?
Hvorfor er den blevet publiceret?