Kildekritik

At tænke kildekritisk er en væsentlig del af akademisk læsning og skrivning.
Nedenfor finder du en ganske kort opsummering af 4 nøglekriterier til vurdering af kilder.

Du kan finde meget mere uddybende information i denne online præsentation:
Rundt om kilderne: en introduktion kildekritik og kildehenvisninger for BA veterinærstuderende. Selvom eksemplerne er fra veterinærområdet, vil du som Science studerende også kunne få gavn af den eller dele af den.

Ganske kort om kildekritik:

1. Find  ud af hvilke typer informationskilder du har brug for i forhold til din problemstilling f.eks. artikler, lovgivning, statistik, opslagsværker. 

2. Find ud af om det er en primære eller sekundære kilder. De to typer af litteraturkilder har forskellige opgaver og anvendes på forskellig vis. Det er derfor vigtigt, at  du kan identificere dem. 

Primære kilder; i primære kilder finder du ny og ikke før publiceret information. For eksempel artikler, forskningsrapporter, doktordisputatser m. fl.

Sekundære kilder; henviser (tit) til de primære kilder og skaber oversigt. Skaber ikke ny original viden. For eksempel review- eller oversigts-artikler, lærebøger, leksika m. fl.

Se oversigt over primære og sekundære kilder

3. Forhold dig kritisk til kilden og stil altid spørgsmål til den. Du kan bruge de fire kriterier Troværdighed, Objektivitet, Præcision og Relevans (egnethed) til objektivt at vurdere kilden med: