Guide til litteratursøgning

 

 

 

 

 

 

Baggrundskilder

 • Encyklopædier
 • Ordbøger
 • Oversigtsværker
 • Biografier
 • Lærebøger
 • Populærtidsskrifter
 • Aviser

Søges via

Nyhedskilder

 • Aviser
 • Magasiner
 • Nyhedsportaler
 • Fjernsyn
 • Radio
 • Blogs

Søges via f.eks

 Forskningskilder

 • Artikler i videnskabelige tidsskrifter (f.eks. originalartikler og reviews)
 • Konferencepapirer
 • Forsknings- og tekniske rapporter
 • Bøger

Søges via

Artikeldatabaser

Netværk

 • Personligt
 • Professionelt
 • Online

Søges via

 • Vejleder/lærer
 • Bibliotek
 • Venner
 • Familie
 • Facebook
 • Twitter
 • Linked-In

Fakta

 • Lovgivning
 • Patenter
 • Statistik
 • Tabeller
 • Datasæt
 • Guidelines & Standarder

Søges via

KU Fagsider

https://kub.kb.dk

Skriv ud som PDF

 

 

 

Det er vigtigt, at du fra starten af finder søgeord og organiserer dem i en søgeprofil.

Søgeord
Find de centrale nøgleord i din opgavetitel, din problemformulering eller udfra dit emne
Find synonymer, alternative begreber, forkortelser og underordnede / overordnede begreber til dine nøgleord inden for hver kategori. Brug både latinske og engelske navne for planter og dyr
Benyt ordbøger, søgemaskiner, artikeldatabaser, leksika og andre opslagsværker
Benyt emneord fra artikler, bøger, rapporter osv, du allerede kender

Nedenstående eksempel på søgeprofil bestående af 3 centrale nøgleord. Du kan bruge dette skema til selv at udfylde en søgeprofil med.

Opgavens titel med understregning af de tre nøgleord: Overweight among Danish women

Hver kategori af nøgleord og dets synonymer kombineres med OR. Tilsidst kombineres med AND. (Se søgeteknik) overweight women Denmark AND AND overweight OR obesity woman OR women OR female OR females denmark OR Danish

Hver kategori af nøgleord og dets synonymer kombineres med OR. Tilsidst kombineres med AND. (Se søgeteknik)

 

 

Valg af database afhænger af:

 1. Hvilke Informationskilder, du har brug for: videnskabelige artikler, anmeldelser, nyhedsartikler, leksika, bøger, statistik, lovsamlinger osv.
 2. Hvilket emne, du skal finde litteratur om.

I de bibliografiske artikeldatabaser, finder du referencer og abstracts til videnskabelige artikler, bogkapitler, artikler fra konference proceedings og rapporter.

De fire vigtigste artikeldatabaser inden for de biovidenskabelige og veterinære områder er:

Forskellen på Bibliografi og Katalog:

Bibliografi f.eks. Bibliografisk database:

En bibliografi dækker litteraturen inden for et eller flere områder. De bibliografiske artikeldatabaser, som biblioteket har købt adgang til indeholder ofte artikler fra langt flere tidsskrifter end biblioteket har i sin beholdning. Hvis biblioteket har købt online adgang til tidsskriftet, vil referencerne ofte være udstyret med link artiklen i fuldtekst.

Bibliotekskatalog:

Bibliotekskataloger ~ biblioteksdatabaser indeholder referencer til de tidsskrifter, bøger, databaser m.m., som biblioteket råder over. Bibliotekskatalogen for Københavns Universitetsbibliotek er KB Bibliotekssystem. Bibliotekskatalogen Bibliotek.dk indeholder materiale fra alle danske folke- og forskningsbiblioteker.

 

 

 

 

 

 

 

 

Operatorer

Når du kombinerer søgetermer skal du bruge søgeoperatorer. De mest almindelige er søgeoperatorerne AND OR NOT (også kaldet Boolske operatorer).

OR AND NOT

 

OR 

Ved at sætte OR imellem søgeordene finder du referencer som indeholder enten nogle eller alle søgeordene. D.v.s. enten-eller eller både-og. OR bruges mellem synonymer for at udvide søgningen, for eksempel:

OR

        OR

OR

 AND  finder referencer som indeholder alle søgetermer. D.v.s. både-og. AND bruges til at indsnævre søgningen.

AND

NOT finder referencer, som indeholder den første term, men udelukker den  anden. NOT bruges til at udelukke referencer. Brug den forsigtighed, da man let kan miste relevante referencer ved at eksludere søgetermer.

Trunkering/wildcards

Disse bruges til at søge på ordstammer og alle afledte former af et ord, f.eks. ental og flertal. Trunkeringstegnet (wildcard) er ofte en asteriks  (*, erstatter 0 til mange tegn) og sommetider et spørgsmålstegn (?) eller et dollar tegn ($).

Eksempler på trunkering med spørgsmålstegn: pig? finder pig og pigs.

Eksempler med asteriks: food* find food, foods, foodborne, foodstuffs etc.

Trunkering inden i et ord: colo?r finder både colour and color, sawt??th søger både på sawtooth og sawteeth.

Forskellige tegn bruges i forskellige databaser.

Trunkering og Wildcards

Gem som PDF

 

Når du har udført søgninger i en eller flere databaser, er det tid til at evaluere søgeresultaterne.

Hvis du har fået for mange resultater, så overvej følgende:

 • Er det muligt at tilføje mere specifikke søgeord?
 • Kan du afgrænse til bestemte emnegrupper?
 • Er dine søgetermer kombineret korrekt?
 • Kan du begrænse til at søge inden for en bestemt periode?
 • Kan du begrænse til en bestemt materialetype, som du leder efter f.eks. tidsskriftsartikler eller reviews

Hvis du har for få resultater, så overvej følgende:

 • Er der andre databaser, du kunne søge i?
 • Kan du trunkere nogle af søgeordene, f.eks. søge på både ental- og flertalsendelser?
 • Har du kombineret søgeordene korrekt med f.eks. OR og AND?
 • Kan du finde andre relevante søgeord, feks. synonymer eller relaterede begreber?
 • Er der slåfejl?
 • Er du opmærksom på forskellen mellem Amerikansk og Britisk engelsk?

 

 

 

 

 

 

 

 • Check først om der er fuldtekst adgang fra Databasen – hvis dette ikke er tilfældet, så gå til:
 • Google Scholar – sommetider kan man finde artiklen liggende på nettet som Open Access. Hvis ikke gå til:
 • Det Kongelige Biblioteks bibliotekssystem. Publikationen findes måske i trykt udgave. Søg på tidsskriftets eller bogens titel. Bestil det nummer af tidsskriftet, hvor artiklen findes eller bestil en pdf af artiklen i det pågældende nummer. Hvis den ikke findes i bibliotekssystemet, gå til:
 • Bibliotek.dk – en fællesdatabase for alle biblioteker i Danmark
 • Hvis artiklen ikke på dette tidspunkt er fundet, kan der laves en fjernlånsbestilling. Gå til Bibliotekssystemet og klik på Fandt du ikke hvad du søgte. Udfyld formularen med så mange oplysninger som muligt. Vi vil herefter forsøge at skaffe materialet fra andre biblioteker i Danmark eller i udlandet. Det er gratis så længe du er studerende eller ansat på KU