Andre betjeningssteder på Sdr. Campus

Juridisk Videncenter, Karen Blixens Plads 16, bygning 7A.

IT-Biblioteket, IT-Universitetet, Rued Langgaardsvej 7.

HUM biblioteker:

INF bibliotek
Njalsgade 76, bygning 5A, lokale 5A.0.12.

ToRS og Saxo bibliotek. Fælles betjening på:
Karen Blixens Plads 8, bygning 10, lokale 10.2.47.

MEF og IKK bibliotek. Fælles betjening på:
Karen Blixens Plads 8, bygning 14, lokale 14.2.46.

NorS bibliotek
Emil Holms Kanal 2, bygning 22, lokale 22.2.11.

Engerom bibliotek
Emil Holms Kanal 4, bygning 23, lokale 23.3.44.