24. oktober 2023

Danish Open Access Week 2023

I anledningen af den internationale Open Access Week har Dansk Netvæk for Open Access arrangeret en række webinarer under overskriften ’Danish Open Access Week 2023’.

Open Access Week er en årlig begivenhed, der afholdes i hele verden. Formålet med Open Access Week er at udbrede viden og kendskab til Open Access. Open Access defineres som gratis og uhindret onlineadgang til fagfællebedømt forskning. Open Access Week afholdes altid i sidste uge af oktober og har fundet sted siden 2009.

Danish Open Access Week 2023 består af en række webinarer, der på forskellige vis omhandler Open Access. Der vil være oplæg, der forklarer det grundlæggende ved Open Access, og der vil være oplæg, der går mere i detaljen med mere komplicerede Open Access-forhold.

Blandt ugens oplægsholdere kan bl.a. nævnes Joe Deville fra Open Book Collective, der holder oplæg om udfordringerne i de dominerende finansieringsmodeller for publicering af Open Access-bøger og alternativer til disse modeller, og Dominic Tate fra University of Edinburgh, der deler erfaringer, som universitetet har gjort sig de sidste 18 måneder, hvor det har kørt med Rights Retention Strategy.

Alle webinarer er gratis, og alle kan frit tilmelde sig.

Læs mere om Danish Open Access Week 2023, og tilmeld dig et eller flere webinarer på https://openaccess.dk/oaw2023

Emner