26. januar 2023

Forandringer – klima, is og kultur i Grønland

En udstilling der viser, hvordan forandringer i klimaet gennem tiden har sat sine tydelige aftryk i Grønland og har haft betydning for mennesker og samfund i Grønland.

Årtusinders klimasvingninger kan aflæses i borekerner fra indlandsisen, og gletsjeres fremskud og tilbagetrækning kan tydeligt aflæses i landskabet. I dag er Ilulissats isbræ blevet et internationalt symbol på de aktuelle klimaforandringer.

Vejret i Grønland har betydning for vores forståelse af og mulighed for at forudsige vejret i Nordatlanten og Europa, hvorfor meteorologiske observationer derfra gennem mindst 150 år har været anset for betydningsfulde.

Klimaforandringers betydning for nordboernes forsvinden i 1400-tallet har været diskuteret. I nyere tid har ændrede havtemperaturer i Davisstrædet haft betydning for torskebestanden og adgangen til sæler og dermed for hele det grønlandske samfund i form af ændrede bosætningsmønstre, fangstvilkår og økonomi.

Den grønlandske befolkning og andre inuitsamfund kan muligvis ses som eksempler på menneskets evne til tilpasning til klimaforandringer – før, nu og i fremtiden.

Udstillingen er kurateret af Polarbiblioteket og Arktisk institut, og den kan ses på KUB Sdr. Campus fra 1. februar til den 31. marts. Den er en del af forårets udstilling KLIMA PÅ SØNDRE CAMPUS – Bøger, forskning, debat hvor alle bibliotekerne på campus udstiller bøger og forskning med emnet ’klima’ som omdrejningspunkt.

 Fra 1. april til 31. maj kan udstillingen ses på Polarbiblioteket, Strandgade 102.

Emner