Om liT.house

liT.house er campusbibliotekets kulturelle tilbud til dig.

Vi vil gerne vise, at campusbiblioteket også kan være mere end bare et sted hvor man afhenter bøger eller fordyber sig på læsesalene. liT.house er et mødested med højt til loftet, hvor du kan samtale og vidensdele med andre studerende og undervisere, end dem du møder til dagligt på dit fag. Bag liT.house står en gruppe af campusbibliotekets ansatte, som hvert semester står for at udarbejde et blandet program der typisk indeholder oplæsninger, foredrag og udstillinger.
liT.house huser også det nye forrum Specialistklassen, som fremover vil blive afholdt et  par gange hvert semester. I Specialistklassen præsenterer 3 nyuddannede kandidater med forskellig faglig baggrund deres specialer. Læs mere om Specialistklassen nedenfor.
Har du ideer til nye arrangementer i liT.house eller i Specialistklassen er du velkommen til at skrive til os på facebook.