Adgang hjemmefra

Hurtig adgang - hvordan gør jeg?

1. Gå til Det Kgl. Biblioteks bibliotekssystem

2. Log dig ind via WAYF og Københavns Universitetsbibliotek

Fjernadgang og e-ressourcer

Fjernadgang betyder, at du kan få adgang til en lang række af bibliotekets elektroniske tidsskrifter, e-bøger, og databaser hjemmefra eller under ophold i udlandet. 

Studerende og ansatte ved Københavns Universitet eller Roskilde Universitet, samt ansatte ved Copenhagen University Hospital (Region H), er berettiget til at få fjernadgang.

Du skal dog være opmærksom på, at der kan gælde særlige forhold omkring adgangen i forhold til hvem du er – og den institution, hvor du er studerende/ansat.

Du kan læse nærmere om adgangsforhold i detaljer under den enkelte e-ressource.

Regler om adgang til e-ressourcer

  • Adgang til bibliotekets e-ressourcer - både ved fjernadgang og walk-in adgang - er strengt personlig og må kun benyttes i personligt studie- og forsknings øjemed. Kommerciel udnyttelse af data, systematisk download af store datamængder, samt systematisk lagring af data er strengt forbudt. 
  • Det er endvidere forbudt at videregive bruger-id og password til andre og at benytte fjernadgangen i forbindelse med anden arbejdsplads. Hvis biblioteket eller dataleverandøren opdager misbrug, vil fjernadgangen blive lukket for den pågældende. Al trafik vedrørende fjernadgang bliver logget både hos dataudbyderen og på biblioteket.

Adgangsregler for ”Walk–in” låneres brug af bibliotekets og egne computere via trådløs netværk (KB/Eduroam)

  • Der kræves log on (med password) til alle licensbelagte e-ressourcer både på publikumscomputerne og egne bærbare laptops. Det betyder at man skal være indmeldt som låner for at få adgang. 
  • Uden for biblioteket (fjernadgang) har KU-studerende og KU-ansatte adgang til e-ressourcer. For visse licenser er der tegnet abonnement, der kun dækker nogle af fakultetsbibliotekerne.
  • Der er fri adgang via publikumscomputerne og egne laptops (trådløs net) til internettet og Det Kgl Biblioteks bibliotekssystem.