24. november 2014

Jordbrugsteknik ved KVL 1858-2008

Fra redskaber til autonome maskiner

Af Leif Berthelsen, Henrik Have, Ricard Matzen og Henning Nielsen (hhv. tidl. lektor i landbrugsmaskiner, tidl. professor i jordbrugsteknik, tidl. docent i kraftmaskiner og tidl. lektor i måleteknik ved Jordbrugsteknisk Institut, KVL)

Allerede fra Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles oprettelse i 1858 blev Læren om landbrugets redskaber og maskiner optaget som et særskilt undervisningsområde, og faget blev undervist af Højskolens eneste lærer på landbrugsområdet bl.a. ved brug af redskabsmodeller, som var overtaget fra Det kgl. Danske Landhusholdningsselskab.

Model af Sorø svingplov fra redskabsmodelsamlingen, der i mange år var et vigtigt element i undervisningen. Samlingen blev etableret af Det kgl. Danske Landhusholdningsselskab kort tid efter dets stiftelse i 1769. Efter Landbohøjskolens oprettelse i 1858 blev samlingen overført dertil og fortsat udbygget, således at den i 1805 omfattede omkring 200 modeller, der alle var udført i størrelsesforholdet 1:10 og fremstillet af træ og jern som originalerne. Samlingen findes i dag på Dansk Landbrugsmuseum, Gl. Estrup.

I 1880-erne fik faget i forbindelse med Højskolens udbygning plads til enkelte maskiner i fuld størrelse og fra 1908 delte det kun lærer med landbrugsøkonomi. I 1917 fik faget sin egen lærestol, som blev besat med en docent, og året efter ansattes yderligere en docent til at varetage undervisningen i kraftmaskiner og transmissioner. Den førstnævnte docentstilling blev 1946 opnormeret til professorat og efterhånden blev der tilknyttet yderligere stillinger, således at der i 1958 var 4 faste videnskabelige medarbejdere, nemlig en professor, en lektor og to amanuenser.

Dette nytårskort giver et lille indblik i forholdene på afdelingen. som da havde kontorer og modelsamling i den nordlige ende af hovedbygningen på Bülowsvej samt maskinsamling og laboratorium i en nærliggende bygning. Personerne på billedet er fagets daværende tre undervisere H. Rosenstand Schacht, Tycho Pedersen og S. Sonne Kofoed.

Læs mere om fagområdets første hundrede år i 100 års jubilæumsskriftet fra 1958.

Læs om perioden 1958-2008:

Nyt laboratorium

Den jordbrugstekniske faggruppes organisering 1958-2008

Undervisning i jordbrugsteknik 1958-2008

Forskning i jordbrugsteknik 1958-2008