Hvad er plagiering?

 ”Plagering er at bruge en andens tekst som sin egen uden at have præcise kildehenvisninger.” Definitionen er fra tutorialen Stopplagiat.nu

Plagiering betyder, at du lader en tekst illustration, en struktur eller en idé mv. fremstå som dit eget værk.

Et plagiat kan fx være en bog, der baserer sig på afskrift af hele afsnit eller flere sætninger fra samme tekst uden kreditering og kildeangivelse.

Du kan undgå plagiering ved altid at henvise korrekt til de kilder du anvender i dine opgaver, rapporter mv. 

På KU tager man snyd meget seriøst.  Hvis en studerende bliver taget i snyd, vil det blive rapporteret til dekanen, som med en indstilling videresender sagen til rektor. Det kan få alvorlige konsekvenser for den enkelte.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du overholder reglerne for plagiat, bør du kontakte din underviser eller din faglige vejleder. 

Kulturministeriets Vejledning om God citatskik og plagiat i tekster