Semesterlitteratur

På Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek i Gothersgade og på Studiebiblioteket i Bygning i 4 på CSS finder du din semesterlitteratur.

Semesterlitteraturen er de bøger, som indgår som pensum på et kursus, samt andre bøger, som underviseren har ønsket skal stilles til rådighed for de studerende.

Du kan kopiere fra bøgerne og læse i dem mellem undervisningstimer.

Vi skaffer ét eksemplar af hver bog.

Husk at låne bøgerne, hvis du tager dem med væk fra semestersamlingen.
Du kan låne bøgerne som kviklån – dvs. for en dag.

Hvordan finder du bøgerne?

Søg bogen frem i REX. I REX er angivet studieretning og faget, hvortil bogen er skaffet. Som f.eks:

Soc., Videregående kvalitative metoder (KUB 2017-532)

På Gothersgade er semesterhylderne i stueetagen bag Informationen.

Nogle af de bøger, som bliver brugt som pensum, findes også til hjemlån i 4 uger. I REX ses, hvor disse bøger befinder sig.

Hvis bøgerne står på ”Åbne hylder (hjemlån)” i Gothersgade, kan du afhente dem i bogsamlingen i kælderen. Hvis bøgerne ikke er på Gothersgade, skal du reservere dem i REX.

Hvis bogen ikke er på semesterhylden?

Flere studieretninger bruger de samme bøger. Søg derfor bogen i REX for at se, hvilket fag bogen er skaffet til.
Eller den kan være skaffet som e-bog.

Kopieringsregler

Du må max. kopiere 20% af en bog og max. 50 sider.