Specialistklassen

Som noget nyt introducerede liT.house i efteråret 2018 møderækken Specialistklassen, som fremover vil blive afholdt 2 gange hvert semester. I Specialistklassen præsenterer 3 nyuddannede kandidater med forskellig faglig baggrund deres specialer.
Arrangementet afholdes i samarbejde med HUM-rådet. Er du selv i gang med at skrive speciale, og kunne du tænke dig at præsentere og dele resultaterne af dit arbejde med andre, så skriv til Jytte Nielsen eller snak med en af bibliotekarerne på dit lokale institutbibliotek. Alle typer af specialeemner er velkomne.

Læs mere om ”Specialistklassen” på KUB Sdr. Campus facebook side