Mere om ophavsret

Om ophavsret

Ophavsretten giver både en beskyttelse for den, der frembringer et værk, og en beskyttelse af selve værket. Et værk kan være tekster, musik, billeder, hjemmesider mv.

Derudover sikrer ophavsretten også, at kunstnere, forfattere mv. får et indtægtsgrundlag, som gør, at de kan fortsætte med at skabe nye lærebøger, kunst mv.

Desuden motiveres forlag, virksomheder, producenter og distributører til at investere i udviklingen og produktionen af nye bøger og kulturprodukter. Hermed er ophavsretten med til at sikre en stor kulturel mangfoldighed i Danmark, men sikrer tillige en udvikling af kulturen.  

Gamle værker

Hvis alle ophavsmænd til værket (forfattere og evt. oversættere) er døde for mere end 70 år siden, er den ophavsretslige beskyttelse udløbet, og du kan frit bruge teksten uden begrænsninger i omfanget.

Kompliceret område

Ophavsretten er et kompliceret regelsæt, som det kan være svært at navigere rundt i. Du kan derfor let komme til at gøre noget forkert uden at være opmærksom på det.

Du skal især være opmærksom på i hvilken sammenhæng, du benytter dig af materialet. Er det alene til privat brug, eller er det materiale, som du skal dele med andre som fx dine medstuderende?

Du kan læse mere om ophavsret her.