Ophavsret

Hvad må du som studerende og hvad må andre gøre med dine opgaver og noter? 

 

 

 

Hvis du vil uddele fotokopier eller print til dine medstuderende, så afhænger reglerne af originalens materialetype.

Trykte bøger - trykte tidsskrifter - frit tilgængelige websider

Er originalen en trykt bog, en artikel fra et trykt tidsskrift eller materiale fra en frit tilgængelig webside, så gælder Københavns Universitets Copydan-aftale (Tekst og Node).

Så meget må du kopiere, printe eller scanne:

  • Op til 20 % af et materiale, dog højest 50 sider af samme materiale pr. studerende pr. semester.

Eksempel:
Fra en bog på 125 sider må du kopiere eller scanne 20 % svarende til 25 sider.
Fra en bog på 312 sider må du max. kopiere eller scanne 50 sider.

For tidsskrifter gælder, at de 20 % beregnes af den pågældende årgangs samlede sidetal.

Eksempel:
Tidsskriftet Juristen fra 1997. Årgangens samlede sidetal er på 475 sider. Du må max. kopiere eller scanne 50 sider.

For hjemmesider gælder, at de 20 % skal beregnes af det samlede antal sider på websitet. Da det kan være svært at afgøre er tommelfingerreglen, at man max må printe eller uploade det, der svarer til 50 udskrevne sider.

NB: For indscannet materiale (digital kopi) gælder desuden, at det kun må deles via et passwordbeskyttet netværk som fx Absalon.

Hvis du vil kopiere eller scanne en artikel eller et bogkapitel, der overskrider begrænsningen på 20 % (max 50 sider), så skal du indhente tilladelse direkte ved rettighedshaveren og/eller forlaget. Kontakt eventuelt Copydan Tekst og Node først, da de ofte vil kunne være behjælpelige med at indhente samtykke for dig. 

E-bøger og e-tidsskrifter

Er originalen en e-bog eller en artikel fra ét af Københavns Universitet, Det Kgl. Biblioteks e-tidsskrifter, så må du som hovedregel altid printe 20% af e-bogen eller tidskriftsårgangen, dog højst 50 sider. Disse print må du desuden gerne inkorporere i trykte kompendier. Hvis du har behov for at printe mere end 20% (højst 50 sider), så kan du selv tjekke, om bibliotekets licensaftale med forlaget tillader det.

Gamle værker

Hvis alle ophavsmænd til værket (forfattere og evt. oversættere) er døde for mere end 70 år siden, er den ophavsretslige beskyttelse udløbet, og du kan frit bruge teksten uden begrænsninger i omfanget.

Husk kildeangivelse

Kopier, print og indscannede filer (digitale kopier) skal altid indeholde oplysninger om kilden: Titel, forfatter, forlag og årstal.