Om specialer

Del dit speciale med andre

Når du afleverer dit speciale, har du mulighed for at offentliggøre det. Det kan både være en stor hjælp for andre, der kan få en fornemmelse af niveau, emne og omfang, og det kan være en fordel for dig selv i dit kommende arbejdsliv.

Det får du ud af det

Dit speciale bliver en del af KU's digitale samling og bliver søgbart via Det Kgl. Bibliotek. Du vil kunne henvise til det, når du skal ud og søge arbejde eller på anden måde promovere det store stykke arbejde, du har lavet. Sidst, men ikke mindst, understøtter du en vigtig dagsorden i vores samfund, nemlig at gøre viden mere åben og tilgængelig for alle.

Hvis dit speciale indeholder personfølsomme data, eller hvis det på anden måde har fortroligt indhold, må du ikke uploade det til bibliotekets systemer og derigennem gøre det offentligt tilgængeligt. Hvis du er i tvivl, om du må uploade det i bibliotekssystemet, kan du få vejledning hos dit bibliotek ved at kontakte Spørg Biblioteket.

Du skal være opmærksom på, at hvis dit speciale indeholder billeder, skal du kontakte rettighedshaverne og spørge om lov til at benytte billederne. Ellers skal du vente med at offentliggøre specialet til efter aflevering og fjerne billederne inden du offentliggør det. Du kan læse mere om brugen af billeder i opgaver her.

Sådan gør du

Når du afleverer dit speciale i Digital Eksamen vil du blive spurgt, om du ønsker at dele dit speciale. Det foregår nederst på siden, hvor du kan vælge at fortsætte udenom projektbiblioteket eller at gå til projektbiblioteket.

Vælger du at fortsætte til projektbiblioteket, vil du blive ført over i CURIS (Copenhagen University Research Information System), hvor du vil blive bedt om at udfylde nogle enkelte, men vigtige informationer f.eks. titel, vejleder og emneord. Når du har indtastet disse informationer, får du en kvittering på mail, og du skal ikke gøre mere. 

Når dit speciale er bestået, får universitetsbiblioteket automatisk besked, og dit speciale vil blive gjort synligt i bibliotekssystemet. Specialet bliver online tilgængeligt, så alle kan tilgå det uden ventetid.

Hvis du fortryder eller har spørgsmål

Hvis du fortryder, at du ikke fik gjort dit speciale tilgængeligt, da du afleverede, har du stadig mulighed for at gøre efter endt bedømmelse. Det samme gælder, hvis du ønsker at trække specialet tilbage. Hvis du har bilag, der ikke må blive gjort tilgængelige og derfor ikke kan uploades sammen med specialet i projektbiblioteket, kan du også vente til efter bedømmelsen og uploade specialet særskilt.

I alle tilfælde skal du kontakte Spørg Biblioteket, som vil stå klar til at hjælpe dig og i øvrigt svare på spørgsmål.