Ophavsret

KUB vejleder forskere i ophavsret og brugen af Creative Commons-licenser i forbindelse med publicering og formidling af forskning og forskningsdata.

For yderligere information og support, besøg Forskningsportalen.

For vejledning i Copydans licenser, besøg Ophavsret for undervisere.

 

Det er vigtigt, at forskerne kender til konsekvenserne ved overdragelse af ophavsret, når der indgås aftaler med forlag, herunder hvordan overdragelse af ophavsret påvirker Creative Commons-licensering ved Open Access-publicering. Disse forhold har nemlig betydning for, hvordan andre – men også forskeren selv – kan benytte publikationen i andre sammenhænge efterfølgende, fx i undervisning eller nye publikationer.

KUB tilbyder support til forskere i forbindelse med overdragelse af ophavsret ved publicering. Servicen består bl.a. i at undersøge forlagenes ophavsretspolitikker og vejlede forskerne i ophavsret og ophavsretslicenser, således at de får et bedre grundlag for at indgå aftaler med forlagene.

 

Hvis en forsker gengiver andres værker (fotografier, illustrationer, grafer, tekster, tabeller osv.) i sin publikation, så skal vedkommende have tilladelse af den eller de, der har ophavsrettighederne, eller have rettighederne klareret på anden vis. Det er almindeligvis et krav i forlagskontrakter, at forfatteren har klareret alle ophavsrettigheder i sit indsendte manuskript.

KUB tilbyder vejledning i brugen af ophavsretsbeskyttede værker, herunder regler for citation og gengivelse af billeder, figurer mm i forbindelse med forskningspublicering.