Formål

Formålet med Københavns Universitetsbibliotek er at skabe en hensigtsmæssig organisatorisk ramme om den biblioteksmæssige udvikling, der skal foregå i de næste årtier, dels at sikre den optimale udnyttelse af de ressourcer, der samlet anvendes på biblioteks- og informationsservice til Københavns Universitet. Både i forhold til universitetets forskere, undervisere og studerende og i forhold til Københavns Universitets og Det Kgl. Biblioteks generelle samfundsmæssige forpligtelser.

Kerneopgaverne i universitetsbiblioteket er basalt set bygget op omkring klassiske bibliotekskompetencer, men har i takt med universitetets strategiske initiativer indtaget nye formål; fokus på digital dannelse af studerende, forskningsunderstøttet undervisning, Data Stewards og DataLabs udvikling, Open Science forskningskulturændring mv. øger behovet for ny brug af ressourcer og kompetencer fra universitetsbiblioteket og øger behovet for synliggørelse og indlejring i universitetet, således at universitetsbibliotekets potentiale udnyttes optimalt til fordel for universitetet.

Københavns Universitet og Det Kgl. Bibliotek/Københavns Universitetsbibliotek ønsker i fællesskab at fokusere på at Universitetsbibliotek er og forbliver et strategisk visionært og internationalt stærkt universitetsbibliotek.

I gennem de det seneste årti har Universitetsbibliotekgennemgået en digital transformation i forhold til både bagvedliggende processer og i forhold til brugerrettede services. Universitetsbiblioteket udvikles i direkte samspil med universitetets strategiske dagsordner og med en bæredygtig økonomi.

Dialog, sparring og benchmarking med internationale partnere via International Alliance of Research Universities (IARU),  The League of European Research Universities (LERU) og The European University Association (4EU) samt brugerundersøgelser hvert andet år, indlejring i relevante universitetsregi, samt årlig dialog om strategi og retning gør, at universitetsbiblioteket konstant søger relevans og ambitiøst kvalitetsniveau for universitetets ledelse, forskere og studerende. Eksempelvis ligger universitetsbiblioteket på centrale parametre højt i benchmarking med universitets­bibliotekerne i IARU.