Historie

Universitetsbiblioteksfunktionen ved Københavns Universitet går tilbage til 1482, da professor Peder Albertsen skænkede en boggave til universitetet.

I midten af 1600-tallet flyttede Universitetsbiblioteket til bibliotekssalen over den nybyggede Trinitatis Kirke, hvor det gik til grunde under Københavns første store brand i 1728. I 1861 flyttede biblioteket til J. D. Herholdts bygning i Fiolstræde.

I 1924 blev der nedsat et biblioteksudvalg, som afgav betænkning i 1926 (trykt 1927). Betænkningen fastlagde fagdelingen mellem de københavnske biblioteker, og herefter fungerede Det Kongelige Bibliotek som hovedbibliotek for Teologi, Humaniora og Samfundsvidenskaber, mens Universitetsbiblioteket var såkaldt orienteringsbibliotek for de samme fag og hovedbibliotek for Naturvidenskaberne og Medicin.

I 1930 blev Universitetsbiblioteket løsgjort fra universitetet og blev en selvstændig institution under Undervisningsministeriet; ved Kulturministeriets oprettelse i 1961 blev biblioteket overført hertil.

I 1938 opdeltes Universitetsbiblioteket i en Afdeling 1 for Teologi, Humaniora og Samfundsvidenskaber og en Afdeling 2 for Naturvidenskab og Medicin. UB1 forblev i Fiolstræde, medens UB2 (senere Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek, DNLB) flyttede til et nyt biblioteksbyggeri på Nørre Allé.

I 1989 og 2006 blev hhv. UB1 og DNLB forenet med Det Kongelige Bibliotek. Københavns Universitetsbibliotek blev gendannet ved denne lejlighed som en særskilt organisatorisk enhed.

Den gamle biblioteksbygning i Fiolstræde (1857-61). Tegnet af arkitekten Johan Daniel Herholdt