Københavns Universitetsbibliotek (KUB) bygger på en samarbejdsaftale mellem Københavns Universitet (KU) og Det Kgl. Bibliotek (KB).

Læs nyeste strategi og årsplan.

 

 

Ældre strategier, årsplaner og årsberetninger kan findes i arkivet