Bogstafetten

Stafetmodtager oktober 2020
Mette Hartlev, professor ved JUR WELMA - Center for Retlige Studier i Velfærd og Marked. Mette Hartlev arbejder i sin forskning med retlige problemstillinger knyttet til sundhedsvæsenet og patienters rettigheder. Arbejder inden for forskningscenteret WELMA med reguleringsstrategier i forhold til implementering og anvendelse af nye teknologier i sundhedsvæsenet, og med patienters ret til behandling i EU.
Kommenteret værkliste

Stafetmodtager november 2019
Morten Ebbe Juul Nielsen
, lektor, ph.d., ved Inst. for Kommunikation har arbejdet bredt indenfor praktisk filosofi med hovedinteresse i spørgsmål om legitimitet og beslutninger givet grundlæggende pluralisme og uenighed. Har senest arbejdet med spørgsmål vedrørende sundhed og filosofi. Er repræsenteret i humanioras serie Humanioras impact: 24 eksempler med casen: Praktisk filosofi styrker sundhedsdebat
Kommenteret værkliste 
Stafetmodtager marts 2019
Maria Edith Lindholm Gausdal, ph.d stipendiat på Det Juridiske Fakultet, CEVIA. Maria er uddannet cand.jur. og siden advokat. Som advokat har hun især arbejdet med kontrakter og som specialist inden for området CSR, human rights og kontrakter. Marias projekt (CEVIA) er en primært formueretlig analyse af kontraktklausuler, der forsøger at sikre forskellige sociale forhold for arbejdere i kontrakter, der typisk udføres som led i en grænseoverskridende kæde (global supply chain). Maria er bl.a. medforfatter til bogen ”Aktuel udbudsret”. 
Kommenteret værkliste • Billede 1 • Billede 2
Stafetmodtager oktober 2018
Morten Rosenmeier
, ph.d., professor på Det Juridiske Fakultet OG den første repræsentant på Bogstafetten fra Jura. Arbejder specielt med ophavsret og ophavsretlige spørgsmål. Beskæftiger sig også med formidling af jura til ikke-jurister, og har i den forbindelse blandt andet skrevet bogen Ophavsret for begyndere (2011). Er formand for ACs Udvalg til beskyttelse af videnskabeligt arbejde (UBVA). 
Kommenteret værkliste • Billede 1 • Billede 2
Stafetmodtager maj 2018
Mia Mathiasson
, ph.d. stipendiat fra Institut for Informationsstudier. Vil i sin forskning undersøge, hvordan digitaliseringen har påvirket folkebibliotekernes sociale og kulturelle rolle og funktion i samfundet og deres relation til offentligheden. 
Komment. værkliste • Billede 1 • Billede 2 • Billede 3
Stafetmodtager december 2017
Søren Holst, ph.d., lektor på Afdeling for Bibelsk Eksegese ved Det Teologiske Fakultet. Forsker i Det Gamle Testamente og Dødehavsrullerne (Qumran), og i Bibelsk hebraisk og Qumran-hebraisk. Forsker pt i kognitiv poetik appliceret på teologisk billedsprog i Salmernes Bog, og arbejder desuden på en nyudg. af dødehavstekster fra Hule 1 i Qumran. Kommenteret værkliste

Stafetmodtager september 2017 
Tine Roesen, lektor og vicestudieleder på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier (ToRS). Forsker  i russisk litteratur og kultur, herunder blogs og sociale medier. Er desuden oversætter og har blandt andet oversat den russiske nobelpristager Svetlana Aleksijevitj' bog Krigen har ikke et kvindeligt ansigt fra 2015.
Kommenteret værkliste • Billede fra overdragelsen

Stafetmodtager maj 2017
Hanne Jansen
, ph.d., lektor på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk (Engerom). Hanne Jansens forskningsspeciale er oversættelsesociologi, samt oversættelse og reception. Kommenteret værkliste
Stafetmodtager februar 2017
Jakob Skovgaard-Petersen
, professor på ToRS Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, overtager bogstafetten fra Anne Fastrup, IKK. Jakobs forskningsspeciale er Mellemøstens kultur, herunder især forståelsen af klassisk kultur og religion i en moderne mellemøstlig kontekst. Han har bl. a. skrevet gymnasielærebogen Moderne Islam (Gyldendal), der handler om, hvordan muslimer forstår deres religion. Kommenteret værkliste
Stafetmodtager oktober 2016
Anne Fastrup, ph.d., lektor og fagudvalgsformand ved Litteraturvidenskab på Institut for Kunst og Kulturvidenskab, IKK. Som lektor forsker og underviser hun i ældre europæisk litteraturhistorie, og har desuden deltaget i et større kollektivt forskningsprojekt under Statens Hum. Forskningsråd om islam i europæisk litteratur. Projektet er netop afsluttet, og AF har - udover at være medredaktør på et kommende 3-bindsværk om emnet - bidraget med artikler om spansk litteratur i 1500- og 1600-tallet, fransk litteratur i 1500-tallet samt fransk og engelsk litteratur fra1650-1800. Kommenteret værkliste
Stafetmodtager juni 2016
Ulrik Langen, professor ved SAXO-Instituttet, er ph.d. i Historie fra Roskilde Universitetscenter. Han vandt i 2005 prisen for Årets historiske bog med værket Revolutionens Skygger (Lindhardt og Ringhof). Vandt igen prisen i 2010, sammen med Peter Henningsen, med Hundemordet i  Vimmelskaftet (Jyllands-Posten). Har desuden været nomineret til samme pris to gange: for bogen Den afmægtige – en biografi om Christian 7. (Jyllands-Posten, 2008) og for bogen Tyven - den utrolige historie om manden der stjal guldhornene  (Politikens Forlag, 2015).
Kommenteret værkliste
Stafetmodtager november 2015
Lilian Munk Rösing, ph.d. og lektor i Litteraturvidenskab ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab (IKK). Desuden kritiker ved dagbladet Politiken. Interesseområder: Romantisk litteraturkritik, litteratur og kærlighed, huden som anatomisk metafor, litteraturkritik som ideologikritik, signifiantens materialitet. I 2015 udkom Lilian Munk Rösings seneste bog Pixar with Lacan: The Hysteric’s Guide to Animation på forlaget Bloomsbury Academic.
Kommenteret værkliste
Stafetmodtager juni 2015
Christian Benne, professor (MSO) i europæisk litteratur og idéhistorie på ENGEROM (siden februar 2015). Han er medredaktør på det anerkendte litteraturvidenskabelige tidsskrift Orbis Litterarum, har arbejdet som journalist for bl.a. BBC, var i årevis Tysklands honorær konsul på Fyn og er bl.a. næstformand i Nietzsche Stiftung. Aktuelle bogpublikationer: Ohnmacht des Subjekts – Macht der Persönlichkeit (Basel 2014, udg. sammen med Enrico Müller) og Die Erfindung des Manuskripts. Zur Theorie und Geschichte literarischer Gegenständlichkeit (Berlin 2015). Kommenteret værkliste
Stafetmodtager december 2014
Charles Lock
, professor ved afdelingen for engelsk, ENGEROM, er uddannet ved Keble College, Oxford. Blev ph.d. på en afhandling om John Cowper Powys, og har desuden vundet Laurence Binyon Prisen ved Oxford University. Charles Lock har været ansat på University of Karstad og University of Toronto inden han i 1996 blev ansat som professor i engelsk litteratur ved Københavns Universitet. Forskningsområdet er omfattende og ligeledes publikationslisten. Kommenteret værkliste

Stafetmodtager april 2014
Mathias Danbolt arbejder med nutidskunst og performance med særlig fokus på queer-fænomenet, feminism og antiracisme i kunst og kultur og har publiceret i antologier inden for dette område, f.eks. i Temporal Drag (2010), Chewing the Scenery (2011), and Performing Archives/Archives of Performance (2013). Mathias Danbolt er i gang med sit post.doc. projekt: Colorblind? Theorizing Race in Danish Contemporary Art and Performance, og i september 2014 tiltræder han som lektor ved afdelingen for Kunsthistorie, IKK, KU. Kommenteret værkliste
Stafetmodtager oktober 2013
Ann-Sofie Nielsen Gremaud
, Post.Doc, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier (ToRS) hvor hun  deltager i det internationale forskningsprojekt ”Denmark and New North Atlantic”.  Skrev ph.d. afhandling om krypto-koloniale elementer i tilblivelsen af den islandske nation og betydningen af landskabsbilleder:  “Kryptokoloniale Landskaber. Tid, sted og rum i billeder af islandsk landskab 1874-2011″ (2012). Kommenteret værkliste
Stafetmodtager maj 2013
Jørn Boisen
, institutleder på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk (Engerom). Tidl. lektor ved Sorbonne i Paris. Ph.d. i moderne fransk litteratur og docteur d'université i sammenlignende litteratur. Indledte karrieren med prisopgaven Le thème du racisme dans l'oeuvre de Romain Gary og skrev senere en ph.d.‐afhandling om samme forfatter. Har ved siden af det akademiske forfatterskab skrevet nogenlunde regelmæssigt i Weekendavisen og andre danske medier.
Kommenteret værkliste
Stafetmodtager december 2012
Marie-Louise Svane
, lektor fra Institut for Kunst- og Kulturformidling (IKK). Mag.art. i litteraturvidenskab 1979, derefter kandidatstipendiat og lektor ved Afdeling for Litteraturvidenskab IKK. Medudgiver af tidsskrifterne Kultur & Klasse, Kontext, Ny Poetik, Skriftrække for Romantikstudier. Koordinator af forskningsnetværket Litteraturkritik & Romantikstudier 1994-96, siden i bestyrelsen for Dansk Selskab for Romantikstudier, nu Nordic Forum for the Study of Romanticisms. Kommenteret værkliste
Stafetmodtager juni 2012
Catharina Raudvere, professor, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier (ToRS). Primære forskningsområder: Islam in Europe with a special focus on the Balkans and Turkey, Muslim migrants in Europe, Muslim diaspora culture, Muslim rituals in transnational change, Identity politics in Europe. Værkliste
Stafetmodtager december 2011
Ib Bondebjerg, professor, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling (MEF) siden 1997. Formand for Det Danske Filminstitut (1997-2000). Leder af Center for Moderne Europastudier (CEMES, 2008-2011). Leder af det europæiske forskningsprojekt Changing Media - Changing Europe (2000-2006) og det danske forskningsprojekt Medier og demo-krati i netværkssamfundet (2002-2004). Har bl.a. forsket i europæisk film og tv-historie og dokumentarfilm. Kommenteret værkliste
Stafetmodtager september 2011
Ingemai Larsen, lektor ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk (Engerom). Primære forskningsområder: Postkoloniale studier og nationalismespørgsmål i relation til en række portugisisksprogede lande (Portugal, Angola, Mozambique, Østtimor, Kap Verde, Sao Tome og Principe). Teorier om repræsentation og kolonial afhængighed. Kommenteret værkliste
Stafetmodtager maj 2011
Tania Ørum, lektor på Institut for Kunst- og Kulturformidling (IKK). Tania Ørum er en anerkendt forsker og underviser, hvis forskningskarriere har været præget af en primært litterær og teoretisk interesse for kønnets udtryksformer og betydning. Hun har været bane-brydende i formidlingen af kvindeforskningens resultater, idet hun på trods af det etablerede akademiske miljøs traditioner har bestræbt sig for at gøre sine forskningsresultater let tilgængelige, som i forbindelse med udg. af det foreløbige hovedværk Pamelas døtre i 1985., om roman og køn. Kommenteret værkliste
Stafetmodtager februar 2011
Birgitte Schepelern Johansen
, adjunkt ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier (ToRS). Birgitte Schepelern Johansens hovedinteresser er forholdet mellem religion, politik og videnskab. Hvad er 'religion' overhovedet? Hvordan bliver kategorien til i social praksis i forskellige sammenhænge? Hvordan bliver 'religiøse minoriteter' til som del af disse processer? Og hvordan formidles viden om 'religion' i fx statslige uddannelsessystemer? Kommenteret værkliste
Stafetmodtager november 2010
Sniff Andersen Nexø, adjunkt i moderne kultur- og socialhistorie, Afd. f. Historie, SAXO-Instituttet. Cand.mag. i historie og europæisk etnologi. Ph.d. fra Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet, med afhandlingen: Det rette valg. Dansk abortpolitik i 1930'erne og 1970'erne. Særlig interesse for forholdet mellem krop, medicin og politik, med hovedvægt på det 20. århundrede. Kommenteret værkliste
Stafetmodtager april 2010
Poul Lübcke, lektor i filosofi ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling (MEF).
Kommenteret værkliste
Stafetmodtager november 2009
Jes Fabricius Møller
, ph.d., lektor i det 19. og 20. århundredes kultur-og lærdomshistorie ved Saxo-Instituttet. Aktiviteter: Spænder fra videnskabelige og mere folkelige foredrag til faste boganmeldelser og opinionsartikler i Politiken. Desuden fast TV- kommentator til Dronningens nytårstale. Kommenteret værkliste
Stafetmodtager juni 2009
Sune Auken, dr.phil., lektor i dansk litteratur ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab (INSS). Interesser: genreteori, litterær analyse, litteraturhistorie, N.F.S. Grundtvig, Christian Winther, teologi, universitetspolitik. Kommenteret værkliste